Number of the records: 1  

Adaptace města na povodně a sucho

  1. Adaptace Adaptace města na povodně a sucho / editor Pavel Balvín, Jiří Procházka, Veronika Táboříková. -- Vydání první. -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i., 2020. -- 1 000 výtisků. -- Scope and content: Publikace nabízí konkrétní způsoby řešení s cílem realizovat opatření, která budou mít pokud možno univerzální použití. V období sucha vodu zadrží, zlepší tak podmínky pro život a zároveň při výskytu povodňové události minimalizují škody na životech a majetku obyvatelstva. Publikace svým obsahem zdůrazňuje především prevenci a zapojení široké veřejnosti do rozhodovacích procesů, jako je např. schvalování územního a regulačního plánu měst a obcí. -- ISBN : 978-80-87402-84-9 (brožováno). Balvín, Pavel. Procházka, Jiří. Táboříková, Veronika voda * sucho * povodeň * město

Number of the records: 1