Number of the records: 1  

Stavební zákon a další předpisy

  1. Stavební Stavební zákon a další předpisy : velké změny od 1.1.2021: stavební zákon, liniový zákon, zákon o vyvlastění : texty všech předpisů k 1.1.2021. -- Ostrava : Sagit, [2021]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1396). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, platné znění autorizačního zákona a další. Celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. -- ISBN : 978-80-7488-431-3 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13960 stavební právo * vyvlastnění * územní plánování * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1