Number of the records: 1  

Oběti trestných činů

  1. Gřivna, Tomáš, 1975- Oběti trestných činů : komentář / Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kolektiv. -- 2. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- (Beckova edice komentované zákony). -- Contains also: Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). -- ISBN : 978-80-7400-793-4 (vázáno). Šámal, Pavel, 1953-. Válková, Helena, 1951-. Česko. Zákon o obětech trestných činů (2013, novela 2017). ObTrČ - komentář. *2Beckova edice komentované zákony0 trestný čin * trestný čin proti osobám * oběť * pomoc obětem trestné činnosti * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1