Number of the records: 1  

Registr smluv

  1. Kraus, Martin Registr smluv : praktická příručka / Martin Kraus. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- (Pro praxi). -- Scope and content: Publikace přináší pohled na aplikaci zákona o registru smluv a odhaluje, co dělat v případě, když je smlouva neuveřejněná v registru smluv neplatná. V knize jsou probrány všechny klíčové aspekty zveřejňování smluv v registru smluv tak, aby se čtenáři vyhnuli četným nástrahám zákona, které často vedou k neplatnosti smluv. Kapitoly se podrobně věnují jak záležitostem zákonem upraveným, tak i záležitostem souvisejícím. Kopírují kostru zákona s důrazem na metadata a jejich opravy, formáty smluv, objednávky, výjimky z uveřejnění, osobní údaje, obchodní tajemství, účinnost a neplatnost smlouvy, bezdůvodné obohacení, lhůty, způsob a postup zveřejňování a v neposlední řadě co dělat, pokud byla smlouva zrušena od počátku. Kniha obsahuje také reálné příklady z praxe včetně jejich řešení, jakož i krátké praktické tipy, které při zveřejňování smluv šetří čas. -- ISBN : 978-80-7380-811-2 (brožováno). *2Pro praxi0 smlouva * seznam * Česká republika

Number of the records: 1