Number of the records: 1  

Pracovněprávní předpisy

  1. Pracovněprávní Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : novelizovaný zákon o zaměstnanosti ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 11.11.2020. -- Ostrava : Sagit, [2020]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1395). -- Názvové informace z obálky. -- ISBN : 978-80-7488-430-6 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13950 pracovní právo * pracovní úraz * pracovní podmínky * pracovní vztahy * nemoc z povolání * politika zaměstnanosti * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1