Number of the records: 1  

Stavební zákon

  1. Průcha, Petr, 1949- Stavební zákon : praktický komentář / Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv autorů ve složení: Ján Bahýľ, Eva Hamrlová, Stanislava Neubauerová, Pavel Půček, Martin Studnička, Jana Vašíková, Dominik Židek. -- 2. aktualizované vydání. -- Praha : Leges, 2020. -- (Komentátor). -- "Podle stavu k 1.6.2020". -- "Vydání druhé"--Tiráž. -- Contains also: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). -- ISBN : 978-80-7502-400-8 (vázáno). Gregorová, Jana. Bahýľ, Ján. Hamrlová, Eva. Neubauerová, Stanislava. Půček, Pavel. Studnička, Martin. Vašíková, Jana. Židek, Dominik, 1989-. Česko. Stavební zákon(2006, novely 2020). *2Komentátor0 stavební právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1