Number of the records: 1  

Společenství vlastníků jednotek

  1. Filip, Václav, 1980- Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka / Václav Filip. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právo prakticky). -- Chybné ISBN uvedeno na čárovém kódu. -- Scope and content: Praktická příručka aktuálně reaguje na změny, jež přinesla do úpravy bytového spoluvlastnictví novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020. Jde o praktického průvodce pro majitele bytových či nebytových jednotek v domě, kteří hledají odpovědi na otázky, jak mohou vykonávat svá práva, účastnit se shromáždění vlastníků a hlasovat na něm, co mohou požadovat od statutárního orgánu společenství, co spadá do správy domu a pozemku, jaké mají povinnosti atd. Dále bude vítaným pomocníkem pro ty, kdo jsou v postavení předsedy společenství vlastníků jednotek, členů výboru nebo kontrolního orgánu společenství vlastníků jednotek, neboť výkon funkce statutárního orgánu v SVJ je spjat s vyššími nároky, než tomu bylo před přijetím občanského zákoníku. Výklad je doplněn o aktuální a nejnovější judikaturu. Pro zvýšení komfortu praktického využití kniha obsahuje i vzorové textace a tabulky se shrnutím doporučeného postupu. -- ISBN : 978-80-7598-863-8 (brožováno) ISBN (invalid) 978-80-7598-575-0. *2Právo prakticky0 sdružení * byt * družstevní dům * bytové právo

Number of the records: 1