Number of the records: 1  

Právo v kontextu umění, filmu a literatury

  1. Agha, Petr, 1977- Právo v kontextu umění, filmu a literatury / Petr Agha a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. -- Scope and content: Kniha analyzuje některá z ústředních témat práva a právní vědy, avšak zkoumá je prostřednictvím škály disciplinárních přístupů, mezi které patří umění poezie, film a literatura. Interakce s různými texty, jejich kulturně historickými kontexty či reprezentacemi vytváří specifickou dynamiku, díky které mohou studenti i širší veřejnost získat hlubší znalosti o právních a právně teoretických otázkách. -- ISBN : 978-80-246-4552-0 (brožováno). právní věda * film * umění * literatura

Number of the records: 1