Number of the records: 1  

Právní úprava mimořádných stavů

  1. Czinege, Matěj Právní úprava mimořádných stavů : komparace vybraných států / autor: Matěj Czinege, Kateřina Pechmanová, Lenka Beránková, Eliška Janouškovcová, Jindřiška Syllová. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Srovnávací studie ; č. 5.396). -- Název z obálky. -- Na obálce: září 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Publikace srovnává právní úpravu mimořádných režimů ve vybraných evropských státech. Nejvyšší stupeň mimořádného režimu se ve všech sledovaných státech vyhlašuje se souhlasem parlamentu. V době pandemie způsobené virem SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 byly ve většině uvedených států aplikovány mimořádné režimy nejnižšího stupně. Výjimkou je v tomto směru Polsko, které obecný mimořádný režim nevyhlásilo a použilo pouze úpravu epidemického zákona. Nejvíce byl běžný režim parlamentarismu narušen z analyzovaných států v Maďarsku a Estonsku, kde mimořádný stav umožnil pozastavit zákonodárnou činnost parlamentu, a zákonodárnou moc vykonávala exekutiva. V Maďarsku byl parlament ještě potlačen dodatečným zákonem, který prodloužil platnost legislativního zmocnění exekutivy. Pechmanová, Kateřina. Beránková, Lenka. Janouškovcová, Eliška. Syllová, Jindřiška, 1956-. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.3960 covid * zvláštní stav * výjimečný stav * Estonsko * Maďarsko * Polsko * Portugalsko * Španělsko

Number of the records: 1