Number of the records: 1  

Volební proces v době pandemie

  1. Syllová, Jindřiška, 1956- Volební proces v době pandemie : překážky ve výkonu volebního práva : doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování / autor: Jindřiška Syllová, Marta Krausová, Jana Francová. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Vybraná témata ; č. 32/2020). -- Název z obálky. -- Na obálce: srpen 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Práce se věnuje současným výzvám spojeným s konáním voleb v době pandemie. V první části jsou představeny překážky ve výkonu aktivního volebního práva podle českého volebního zákonodárství. Druhá část poskytuje přehled doporučení ke konání voleb v době pandemie a to ve standardním i vzdáleném průběhu. Třetí část mapuje průběh voleb v jednotlivých členských i nečlenských státech EU v období od března do července letošního roku se zavedením zvláštních opatření. Krausová, Marta. Francová, Jana. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Vybraná témata ; č. 32/20200 epidemie * volby * volební právo * způsob hlasování * hlasování * volební účast * Austrálie * Francie * Chorvatsko * Izrael * Jižní Korea * Německo * Polsko

Number of the records: 1