Number of the records: 1  

Právněhistorické studie

  1. Právněhistorické Právněhistorické studie. 49/2 Téma: Frost comes out of the Kremlin - Mráz přichází z Kremlu. -- Praha : Univerzita Karlova : Karolinum, 2019. -- ISSN : 0079-4929. Univerzita Karlova právní věda * historie práva

Number of the records: 1