Number of the records: 1  

Praktický průvodce státní službou

  1. Homfray, Šárka, 1982- Praktický průvodce státní službou / Šárka Homfray, Dominika Klevetová, Michal Staněk. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- (Právo pro každého). -- Scope and content: Publikace slouží běžnému čtenáři i profesionálovi k orientaci v jednotlivých fázích a institutech služebního poměru od jeho vzniku, přes jeho průběh, až k jeho konci, včetně případné soudní dohry. Nejde o právnický komentář, ale srozumitelnou „uživatelskou příručku“, zahrnující ilustrační příklady, poznatky z dosavadní aplikační praxe, upozornění na možné nejednoznačnosti a komplikace i doporučení k řešení problémů. Mezi zdroje nepatří jen samotný zákon o státní službě, ale všechny související zákony, prováděcí předpisy, všechny dostupné dokumenty Sekce pro státní službu MV (gestor státní služby) i vlastní praktické zkušenosti autorů, kteří v dané problematice působí v různých pozicích. -- ISBN : 978-80-271-1756-7 (brožováno). Klevetová, Dominika, 1989-. Staněk, Michal, 1990-. *2Právo pro každého. Grada Publishing0 veřejná služba * státní zaměstnanec * právní postavení * pracovní právo * Česká republika

Number of the records: 1