Number of the records: 1  

Encyklopedie českých právních dějin

  1. Encyklopedie Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek, U-Ú / Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). -- Vydání první. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; Ostrava : KEY Publishing, 2020. -- Scope and content: Encyklopedie sumarizuje všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Doplňují ji přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. -- ISBN : 978-80-7380-795-5 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; vázáno). -- 978-80-7418-334-8 (KEY Publishing ; vázáno). -- 978-80-7380-569-2 (soubor ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; vázáno). -- 978-80-7418-238-9 (soubor ; Key Publishing ; vázáno). Schelle, Karel, 1952-. Tauchen, Jaromír, 1981- historie práva * stát * Čechy (země) * Československo * Česká republika

Number of the records: 1