Number of the records: 1  

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR

  1. Mikulíková, Lucie Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR : teorie a praxe / Lucie Mikulíková. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- (Právní instituty). -- Scope and content: Publikace je kombinací analytického komentáře s výkladovou učebnicí k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, směrnice č. 2014/104 a článků 101 a 102 SFEU. Do hloubky pojednává o náhradě škody, bezdůvodném obohacení, neplatnosti jednání, přiměřeném zadostiučinění, odstraňovacích a zdržovacích nárocích, včetně specifik spojených s dokazováním v soutěžních sporech. -- ISBN : 978-80-7400-791-0 (brožováno). *2Právní instituty0 soutěžní právo * soutěžní politika * soukromé právo * náhrada škody * právo Evropské unie * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1