Number of the records: 1  

Slučování ministerstev

  1. Nováková, Markéta Slučování ministerstev : komparace slučování agend pod jedno ministerstvo se zaměřením na sloučení agend zemědělství a životního prostředí, průmyslu, obchodu a dopravy a zdravotnictví a sociálních věd / autor: Markéta Nováková. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Srovnávací studie ; č. 1.247). -- Název z obálky. -- Na obálce: srpen 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Práce představuje výsledky srovnání situace v členských státech EU a ve Spojeném království z hlediska rozložení agend mezi jednotlivá ministerstva. Cílem práce je identifikovat země, ve kterých došlo ke spojení agend 1) zemědělství a ochrany životního prostředí, 2) průmyslu, obchodu a dopravy a 3) sociálních věcí, práce a zdravotnictví pod správu jednoho ministerstva. Pokud bylo takovéto řešení zvoleno, práce ve vybraných případech přináší informace, které jsou dostupné o tom, jaký byl kontext případně i výsledky spojení agend. Dále práce nabízí vhled do zkušeností ve Spojeném království, kde jsou reorganizace ministerstev poměrně časté. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 1.2470 ministerstvo * agrární sektor * ochrana životního prostředí * práce * zdravotní politika * sociální zabezpečení * organizace dopravy * národní hospodářství

Number of the records: 1