Number of the records: 1  

Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020-2025

  1. Státní Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020-2025 / zpracoval kolektiv autorů ; editoři Jiří Mach, Pavel Pešout, Eliška Rolfová, Helena Chocholoušková. -- Vydání první. -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2020. -- 350 výtisků. -- ISBN : 978-80-7212-646-0 (brožováno). Mach, Jiří. Pešout, Pavel, 1971-. Rolfová, Eliška. Chocholoušková, Helena. Česko. Ministerstvo životního prostředí ochrana krajiny * ochrana životního prostředí * vládní program * Česká republika * 3. desetiletí 21. století

Number of the records: 1