Number of the records: 1  

Mám klid ve svém svědomí

  1. Synek, Jan, 1986- Mám klid ve svém svědomí : Milada Horáková ve střetu s komunistickým režimem / Jan Synek. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. -- Kniha byla představena na půdě Senátu PČR 25. června 2020. -- Scope and content: Žádný odborný ani publicistický text se dosud podrobněji nevěnoval aktivitám Milady Horákové namířeným proti komunistickému režimu. Právě tyto aktivity se snaží zmapovat kniha historika Jana Synka. „Odkaz Milady Horákové se často zjednodušuje na okolnosti posledních několika týdnů jejího života ohraničených začátkem monstrprocesu s tzv. ‚vedením záškodnického spiknutí proti republice‘ a popravou odsouzených. To považuji za poněkud nepatřičné. Milada Horáková byla po celý život velice činorodá a altruistická, byla zásadovou demokratkou a člověkem politickým ve smyslu služby veřejnosti a demokratickému zřízení,“ vysvětluje autor knihy. -- ISBN : 978-80-88292-65-4 (vázáno). Horáková, Milada (1901-1950) * politický život * protikomunistický odboj * politická diskriminace * politický vězeň * životopis * Československo * 40. léta 20. století

Number of the records: 1