Number of the records: 1  

Zákoník práce

  1. Zákoník Zákoník práce : velká novela zákoníku práce od 30.7.2020 / rejstřík Nataša Randlová, Petr Hůrka. -- Ostrava : Sagit, [2020]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1384). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace zpřístupňuje zákoník práce po jedné z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za překážky v práci, zpřesňuje se převod nevyčerpané dovolené a řada dalších). Zavádí se sdílené pracovní místo, které má zaměstnancům umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života. Dále se mění některé podmínky v oblasti pracovní doby, úprava překážek v práci na straně zaměstnance, náhrada újmy v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, a řada dalších oblastí. -- ISBN : 978-80-7488-419-1 (brožováno). Randlová, Nataša, 1967-. Hůrka, Petr, 1974-. *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13840 zákoník práce * pracovní právo * zákon * Česká republika

Number of the records: 1