Number of the records: 1  

Křesťanský zápas o českou věc

  1. Placák, Petr, 1964- Křesťanský zápas o českou věc : působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972-1989 / Petr Placák. -- Vydání první. -- Praha : Argo : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. -- (Po válce). -- Scope and content: Autor ve své práci, založené na rozsáhlém archivním výzkumu, nastínil peripetie, obtíže či kontroverze, které vznik a působení katolické laické organizace Opus bonum provázely v rozjitřeném prostředí exilu, aby celý příběh velkého zápalu pro českou (československou) věc zakončil happyendem: obnovením prastarého benediktinského opatství v Břevnově a Opaskovým návratem do vlasti po pádu komunismu v roce 1989. -- ISBN : 978-80-257-3117-8 (Argo ; vázáno). -- 978-80-88292-54-8 (Ústav pro studium totalitních režimů ; vázáno). *2Po válce0 křesťanství * katolicismus * církev * Opasek, Anastáz (1913-1999) * politický uprchlík * Československo * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století

Number of the records: 1