Number of the records: 1  

Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2019

  1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2019 / předkládá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. -- V Praze : Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, 2020. -- Nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2020, 8. volební období. -- Zprávy o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) od r. 1992 jsou přístupné na URL http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vyrocni-zpravy/index.htm. Výroční zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2019 rozhlasové vysílání * televize * zpráva o činnosti * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1