Number of the records: 1  

Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?

  1. Ondřejková, Jana Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? / Jana Ondřejková, Jan Malíř a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- (Teoretik). -- Scope and content: Cílem publikace je poskytnout průřezový pohled na to, jak k rozhodování o politických otázkách přistupuje Ústavní soud ČR, jemuž je v souladu s domácí i evropskou tradicí svěřeno provádění centralizovaného ústavního přezkumu, a jaké faktory přístup Ústavního soudu ČR k uvedeným otázkám ovlivňují. První část se zaměřuje na strukturální otázky spojené s judicializací politických otázek v kontextu ústavního přezkumu, jmenovitě na pojetí Ústavního soudu jako politického aktéra, míru a techniky institucionální zdrženlivosti Ústavního soudu, jakož i na vliv osobních postojů ústavních soudců na přijímaná rozhodnutí. Ve druhé části je ukázáno, jakou politickou roli může, ale také nemusí Ústavní soud hrát v konkrétních případech, které mají politickou relevanci a jakými je udělování státního občanství nebo vyrovnání se s předchozími politickými režimy. Ve třetí části zkoumáno, jak se k přezkumu vysoce citlivých politických otázek přistupovalo v meziválečném Československu. -- ISBN : 978-80-7502-431-2 (brožováno). Malíř, Jan, 1977-. *2Teoretik0 ústavní soud * kontrola ústavnosti * politický život * Česká republika * Československo

Number of the records: 1