Number of the records: 1  

Nezávislost soudní moci

  1. Nezávislost Nezávislost soudní moci / Vojtěch Šimíček (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- (Teoretik). -- Scope and content: Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ale také o způsobech, jakými bývají tyto záruky v různých zemích prolamovány. Se znalostí těchto skutečností je možné nezávislost justice daleko lépe a účinněji hájit a chránit. Navýsost důležité je však zejména to, aby se samotní soudci při výkonu své funkce i ve svém osobním životě chovali tak, aby si plně zasloužili důvěru veřejnosti a institucionální nezávislost. -- ISBN : 978-80-7502-436-7 (brožováno). Šimíček, Vojtěch, 1969-. *2Teoretik0 soudní pravomoc * soudní systém * nezávislost soudnictví * období první Československé republiky (1918-1938) * Česká republika * Maďarsko * Polsko * Slovensko

Number of the records: 1