Number of the records: 1  

Europeizace: rámec pro analýzu

  1. Filipec, Ondřej, 1986- Europeizace: rámec pro analýzu / Ondřej Filipec. -- Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2019. -- Scope and content: Publikace je teoretickou případovou studií, která usiluje o zmapování a rozvinutí konceptu europeizace, který je vhodným nástrojem pro analýzu působení EU i mapování forem spolupráce na úrovni EU. Cílem tedy je představit analytický rámec v podobě konceptu europeizace, který by byl aplikovatelný v různých oblastech evropské integrace. Zároveň je ambicí publikace určitým způsobem tento rámec v některých oblastech upravit tak, aby byl při výzkumu snadněji a univerzálněji použitelný, popřípadě poskytnout vodítka a inspiraci pro vhodnou aplikaci. V tomto ohledu má publikace určitý metodologicko-didaktický přesah a je v některých částech obohacena o vlastní výzkum. -- ISBN : 978-80-88266-42-6 (brožováno). evropská integrace * evropská spolupráce * právo Evropské unie * přibližování legislativy * veřejná správa * politika Společenství * Evropská unie

Number of the records: 1