Number of the records: 1  

Kundera

  1. Novák, Jan, 1953 duben 4.- Kundera : český život a doba / Jan Novák. -- První vydání. -- Praha : Argo : Paseka, 2018. -- (Historické myšlení ; svazek 73). -- Scope and content: Autor nepíše standardní vědeckou biografii, ale životopis přiznaně osobní, v jehož hovorové češtině lze bezpečně rozpoznat autora románů o Mašínech (Zatím dobrý) nebo povídek o Češích v Americe (Hic a kosa v Chicagu). Vychází ovšem z pečlivého studia archivních pramenů, dobových dokumentů, osobních svědectví a Kunderových publikovaných textů, které na stránkách jeho knihy ožívají ve výmluvných citacích stejně jako v pronikavých nebo lapidárních shrnutích. -- ISBN : 978-80-257-3215-1 (Argo ; vázáno). -- 978-80-7637-131-6 (Paseka ; vázáno). *2Historické myšlení ; svazek 730 Kundera, Milan (1929-) * literát * životopis * Československo

Number of the records: 1