Number of the records: 1  

Malý parlamentný slovník

  1. Slovensko. Národná rada. Kancelária. Parlamentný inštitút Malý parlamentný slovník : VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky / spracoval Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. -- 4. doplnené vydanie. -- Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2020. -- 300 ks. -- Nad názvem: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Odbor Parlamentný inštitút. -- ISBN : 978-80-99963-02-4 (brožováno). Slovensko. Národná rada národní parlament * parlamentní proces * terminologie * Slovensko

Number of the records: 1