Number of the records: 1  

Evropská praxe

  1. Lupi, Anna Evropská praxe : odpovědné veřejné zadávání / autorský tým: Anna Lupi, Leona Gergelová Šteigrová, Janka Valčuhová, Przemysław Piechocki, Tim Rudin, Malika Kessous, Miguel Benito, Maren Grevstad Pettersen, Anne Cathrine Jacobsen, Christine Kihl, Eva Chvalkovská. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. -- Pod názvem: Sociálně odpovědné veřejné zadávání. -- Scope and content: Publikace přibližuje různé přístupy k odpovědnému zadávání veřejných zakázek v několika evropských zemích. Už jen samotné pojmenování přístupu, který bývá označován jako strategický, udržitelný, společensky nebo sociálně odpovědný, naznačuje, že praktické nastavení a jeho konkrétní využívání se v evropských zemích liší. Hlavní myšlenka tohoto konceptu je však společná, a to získat za veřejné prostředky vynaložené na veřejné nákupy maximální přínos pro společnost, ekonomiku i životní prostředí. -- ISBN : 978-80-7421-206-2 (brožováno). Gergelová Šteigrová, Leona, 1981-. Valčuhová, Janka. Piechocki, Przemysław. Rudin, Tim. Kessous, Malika. Benito, Miguel. Pettersen, Maren Grevstad. Jacobsen, Anne Cathrine. Kihl, Christine. Chvalkovská, Eva. Česko. Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejná zakázka * odpovědnost * komise ES * Česká republika * Francie * Norsko * Polsko * Slovensko * Spojené království * Španělsko

Number of the records: 1