Number of the records: 1  

Koronavirus

  1. Koronavirus Koronavirus : předpisy ke zmírnění dopadů epidemie : daně, sociální zabezpečení, insolvence, cestovní ruch, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, dluhy, školství, zemědělství, lex covid justice : úplné znění zákona o kompenzačním bonusu : redakční uzávěrka 1.6.2020. -- Ostrava : Sagit, [2020]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1379). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – např. zákon o kompenzačním bonusu byl od dubna 2020 již dvakrát významně změněn. Publikace obsahuje celkem 47 předpisů z oblasti daní, sociálního zabezpečení, podpory zaměstnanosti, soudního řízení, exekucí, insolvence, nájmů a nájemného, úvěrů a dluhů, školství, kultury, cestovního ruchu a dalších oblastí. -- ISBN : 978-80-7488-414-6 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13790 covid * epidemie * daň * politika zaměstnanosti * hospodářská podpora * soudní řízení * výkon rozhodnutí * úvěr * dluh * pronájem * školství * cestovní ruch * agrární sektor * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1