Number of the records: 1  

Mezi Terstem a Istanbulem

  1. Rychlík, Jan, 1954- Mezi Terstem a Istanbulem / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová. -- Vydání první. -- V Praze : Vyšehrad, 2020. -- Vydáno ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR. -- Kniha navazuje na publikaci "Mezi Vídní a Cařihradem" (F 79001), která se věnovala balkánským národům od 16. století do 1. světové války. -- Scope and content: Dramatické dějiny balkánských národů ve 20. století sleduje kniha českých a bulharských historiků pod vedením Jana Rychlíka. Geograficky je záběr knihy vystižen dvojicí měst v názvu, Terstem na západním pomezí Balkánu a Istanbulem, někdejší metropolí osmanského impéria, která se ve 20. století stává hlavním městem nově vzniklé turecké republiky. První polovinu knihy tvoří navzájem propojené osudy národů bývalé Jugoslávie, zahrnující dramata druhé světové války a konfliktů, které propukly po rozpadu Jugoslávie. V knize jsou postupně představeny dějiny Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie (dnes oficiálně Severní Makedonie) a Kosova. V dalších kapitolách se dostane na Albánii, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko. Červenou nití procházející celou knihou je obtížné dědictví mnohonárodnostní osmanské říše, které v epoše navzájem soupeřících nacionalismů znamenalo utrpení pro mnoho národnostních menšin. -- ISBN : 978-80-7601-252-3 (vázáno). Mosković, Boris, 1990-. Pelikán, Jan, 1959-. Hladký, Ladislav, 1958-. Kouba, Miroslav, 1979-. Šístek, František, 1977-. Stamova, Marijana Nikolova, 1974-. Bobev, Bobi Nikolov, 1948-. Michajlova, Aneta Vasileva, 1970-. Prešlenova, Rumjana, 1960-. Konstantinova, Jura Toteva, 1970-. Peeva, Kalina Ivanova. Georgievová, Jana, 1972-. Klimešová, Jana, 1953-. Přikrylová, Milena politický život * Balkán * 20. století

Number of the records: 1