Number of the records: 1  

Společensko-hospodářské proměny českých a slovenských regionů

  1. Zdražil, Pavel Společensko-hospodářské proměny českých a slovenských regionů / Pavel Zdražil, Zdeněk Matěja. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 5/2020). -- 200 výtisků. -- Na obálce: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. -- Scope and content: Cílem studie je přinést ucelený pohled na společensko-hospodářský vývoj českých a slovenských regionů od roku 1918 do současnosti. Autoři nejprve stručně rekapitulují východiska a souvislosti proměn, kontextů vývoje a přístupů k otázce společenského a hospodářského rozvoje v prostředí českých a slovenských regionů. Studie také charakterizuje stěžejní milníky, které do regionálního rozvoje významně zasáhly a mapuje vývoj územně-správního členění. Analytická část pak zhodnocuje úroveň a dynamiku vybraných společenských a hospodářských ukazatelů ve třech obdobích - 1918-1938, 1945-1992 a 1993 po současnost. -- ISBN : 978-80-88018-35-3 (brožováno). Matěja, Zdeněk. Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. *2Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 5/20200 region * společensko-hospodářské poměry * Československo * období první Československé republiky (1918-1938) * období druhé Československé republiky (1. 10. 1938 - 14. 3. 1939) * 40. léta 20. století * 2. polovina 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1