Number of the records: 1  

Daňový řád

  1. Daňový Daňový řád : daňové úlevy v souvislosti s koronavirem ; Daňové poradenství ; Finanční správa ČR ; Mezinárodní spolupráce : redakční uzávěrka 15.5.2020. -- Praha : Sagit, [2020]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1375). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje všechna rozhodnutí Ministerstva financí vydaná v souvislosti s koronavirovou epidemií – prominutí daní a jejich příslušenství, prominutí záloh na daň a správních poplatků, prominutí úroku z prodlení a prominutí DPH. Dále je zde aktuální znění daňového řádu, zákona o Finanční správě, zákona o daňovém poradenství a zákona o mezinárodní spolupráci a pomoci; vše včetně příslušných vyhlášek pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ. -- ISBN : 978-80-7488-410-8 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13750 daň * platba * daňová úleva * daňové orgány * daňové právo * poradenství * mezinárodní spolupráce * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1