Number of the records: 1  

Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy

  1. Schebelle, Danica Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jan Hraba. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2020. -- Scope and content: Publikace přináší poznatky o zahraničních studentech z třetích zemí studujících v českém jazyce veřejnou vysokou školu na území Hlavního města Prahy. Zahraničním studentům studujícím v České republice bývá zpravidla věnována častější pozornost spíše ze strany českých médií než ze strany aplikovaného výzkumu, a to zejména z důvodu jejich narůstajícího podílu na našich vysokých školách a univerzitách. Cílem publikace bylo rozšířit poznatky o studentech-cizincích, kteří se rozhodli studovat veřejnou vysokou školu v českém jazyce, nahlédnout do způsobu jejich života v ČR nejen v souvislosti s jejich studiem a plány do budoucnosti, ale také z hlediska jejich možností integrace do majoritní společnosti ČR. -- ISBN : 978-80-7416-362-3 (brožováno). Kubát, Jan. Hraba, Jan student * zahraniční student * cizí státní občan * vysokoškolské vzdělání * začlenění do společnosti * Hlavní město Praha * Česká republika

Number of the records: 1