Number of the records: 1  

Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání

  1. Jakab, Miroslav Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání / autor: Miroslav Jakab. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Srovnávací studie ; č. 5.393). -- Název z obálky. -- Na obálce: leden 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Publikace se jednak zabývá otázkami široce pojatého přístupu povinného k orgánu vykonávajícímu soudní rozhodnutí, jednak srovnává právní řády Německa, Slovenska, Polska, Anglie a Walesu, Francie, Maďarska a Slovinska z hlediska tamní úpravy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. V první části dochází k závěru, že je lidským právem povinného právně brojit proti úkonům vykonávajícího orgánu. Zato možnost kontaktovat vykonávající orgán za účelem neformální domluvy je sice důsledek některých unijních předpisů, ty ale nebudou mít procesně-právní dopady. V druhé části lze vysledovat relativní shodu komparovaných úprav výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, co do čisté mzdy jako základu srážek (zatímco rozdíly panují v druzích příjmů, které mohou být předmětem srážek) nebo způsobu určení maximálních srážek. Značné rozdíly jsou ale v míře přísnosti jednotlivých úprav. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.3930 výkon rozhodnutí * srážky ze mzdy * právo na spravedlnost * přístup k soudu * právo Evropské unie * Francie * Maďarsko * Německo * Polsko * Slovensko * Slovinsko * Spojené království

Number of the records: 1