Number of the records: 1  

Dějiny mezinárodních vztahů od roku 1870-1952

  1. Outrata, Vladimír, 1909-1970 Dějiny mezinárodních vztahů od roku 1870-1952 : [určeno] pro posluchače právnické fakulty / autor Vladimír Outrata, Václav Michal, Čestmír Čepelka, Miroslav Potočný. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1953. -- (Učební texty vysokých škol : Státní pedagogické nakladatelství). -- Bibliografie. -- ISBN : váz. Michal, Václav. Čepelka, Čestmír, 1927-. Univerzita Karlova 1. polovina 20. století * 19. století * dějiny * mezinárodní politika * mezinárodní vztahy * učebnice

Number of the records: 1