Number of the records: 1  

Kurzarbeit v ČR v podmínkách pandemie COVID - 19

  1. Pohl, Michal Kurzarbeit v ČR v podmínkách pandemie COVID - 19 / autor: Michal Pohl. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Vybraná témata ; č. 13/2020). -- Název z obálky. -- Na obálce: duben 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Publikace se zabývá podmínkami kurzarbeitu v ČR, přičemž se věnuje zejména novým opatřením kurzarbeitu, která jsou obsažena v programu MPSV Antivirus. Opatření programu Antivirus jsou rovněž zkoumána z hlediska aktuálních sdělení Evropské komise. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Vybraná témata ; č. 13/20200 covid * epidemie * krátkodobá nezaměstnanost * částečný pracovní úvazek * nestandardní pracovní poměr * státní podpora * Česká republika

Number of the records: 1