Number of the records: 1  

Koordinovaná ekonomická reakce EU na koronavirovou nákazu COVID-19 a opatření vlády ČR

  1. Smetanková, Daša Koordinovaná ekonomická reakce EU na koronavirovou nákazu COVID-19 a opatření vlády ČR : (reakce na úrovni EU, ekonomická opatření vlády ČR a reakce centrálních bank) / autor: Daša Smetanková, Tereza Krček. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Vybraná témata ; č. 10/2020). -- Název z obálky. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na obálce: březen 2020. -- Scope and content: Text se věnuje sdělení Evropské komise týkající se koordinované ekonomické reakce EU na koronavirovou nákazu covid-19. Popisuje obsah dokumentu, ale i navazující opatření navržená Komisí zaměřená na zmírnění dopadů koronavirové krize. Text rovněž přináší pozici vlády ČR k těmto opatřením a přehled jejích ekonomických opatření, jež mají zmírnit ekonomické dopady epidemie. Obsahem je také reakce centrálních bank – ECB a ČNB. Aktuální k 17. 4. 2020. Krček, Tereza. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Vybraná témata ; č. 10/20200 covid * zdraví veřejnosti * epidemie * hospodářský důsledek * hospodářská podpora * hospodářská pomoc * Evropská unie * Česká republika * 3. desetiletí 21. století

Number of the records: 1