Number of the records: 1  

Příběh československé ústavy 1920

  1. Kuklík, Jan, 1967- Příběh československé ústavy 1920. I, Příprava a přijetí ústavní listiny / Jan Kuklík. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2020. -- Contains also: Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. -- Scope and content: Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Autor sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s nadějí na její obnovu v letech druhé světové války a po jejím skončení. Ústavní listina z roku 1920 posloužila i jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě nové české ústavy v roce 1992. -- ISBN : 978-80-246-4541-4 (brožováno). Univerzita Karlova vznik Československa (1918) * ústava * ústavní právo * právní stát * národní parlament * parlamentní výbor * Československo * 2. desetiletí 20. století * 20. léta 20. století

Number of the records: 1