Number of the records: 1  

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z

  1. Neplechová, Marta Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z / Marta Neplechová, Martin Durec. -- 4. aktualizované vydání. -- Olomouc : ANAG, [2020]. -- ©2020. -- (Účetnictví). -- Přehled použitých právních předpisů. -- Scope and content: Publikace obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a financování obou forem vlastnictví bytů (bytová družstva a společenství vlastníků), přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povinností těchto právnických osob. -- ISBN : 978-80-7554-266-3 (brožováno). Durec, Martin. *2Účetnictví0 družstevní dům * bytové právo * daňové právo * účetnictví * Česká republika

Number of the records: 1