Number of the records: 1  

Obrana pracovního práva

  1. Obrana Obrana pracovního práva = The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- (Beckova edice právo). -- Uspořádali: Jan Pichrt, Kristina Koldinská, Jakub Morávek. -- Scope and content: Profesor Miroslav Bělina celý svůj profesní život usiluje o rozvoj pracovního práva. Obor a jeho specifika trvale hájí na poli akademickém i legislativním. Knihou Obrana pracovního práva chce několik desítek domácích i zahraničních autorů vzdát hold dosavadnímu přínosu a významu profesora Běliny nejen pro obor pracovního práva. Editoři s radostí přivítali úctyhodné množství kvalitních příspěvků, které se k jejich výzvě sešly. Autoři statí reflektují mj. širokou škálu právních problémů z oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení, stejně jako mezinárodní kontext současné sociální ochrany a její budoucnosti. Počet, kvalita a tematický rozsah příspěvků, stejně jako široký zájem do publikace přispět napříč národy, odvětvími i generacemi, svědčí o tom, že Miroslav Bělina zanechal nejen v českém právu nesmazatelnou stopu. -- ISBN : 978-80-7400-588-6 (vázáno). Bělina, Miroslav, 1950-. *2Beckova edice právo0 pracovní právo * legislativa sociálního zabezpečení * Česká republika * Evropská unie

Number of the records: 1