Number of the records: 1  

Koncepce práva jako systému

  1. Ondřejek, Pavel, 1982- Koncepce práva jako systému / Pavel Ondřejek. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právní monografie). -- Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha. -- Scope and content: Zatímco dosavadní diskuse v české a československé právní vědě se orientovaly především na systematiku právních předpisů, případně právních odvětví, tato publikace reflektuje celou řadu dalších významných právněteoretických debat, například o inkorporaci morálky do práva, autonomii práva, podobách právního pluralismu, roli právních principů anebo významu judikatury a právní doktríny v právu. V úvodu je představena historie uvažování o právu jako o systému a dále přístupy vybraných teoretiků dvacátého století (mimo jiné Hanse Kelsena, H. L. A. Harta, Oty Weinbergera). V hlavní části se publikace zaměřuje na prvky a strukturu právního systému a dále na vztah práva k dalším sociálním subsystémům (například politice, ekonomice a náboženství). V závěrečné části jsou aplikovány teoretické závěry na problematiku horizontálních účinků základních práv a pluralistického působení právních systémů. -- ISBN : 978-80-7598-567-5 (vázáno). *2Právní monografie0 filozofie práva * právní věda * historie práva

Number of the records: 1