Number of the records: 1  

Resilience kritické infrastruktury

  1. Řehák, David, 1978- Resilience kritické infrastruktury : teorie, principy, metody / David Řehák, Martin Hromada, Pavel Šenovský. -- 1. vydání. -- V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2019. -- Terminologický slovník. -- Scope and content: Resilience prvků kritické infrastruktury je významným faktorem ovlivňujícím spolehlivost dodávek služeb a komodit poskytovaných společnosti systémem kritické infrastruktury. První část publikace pojednává o systému kritické infrastruktury v kontextu společnosti, poruchách a jejich šíření v tomto systému a definuje resilienci a její determinanty v systému kritické infrastruktury. Následující kapitoly jsou již zaměřeny na metody hodnocení resilience prvků kritické infrastruktury a metody hodnocení kaskádních a synergických efektů v systému kritické infrastruktury. Závěrečná kapitola se věnuje problematice indikace narušení a selhání resilience kritické infrastruktury. -- ISBN : 978-80-7385-224-5 (brožováno). Hromada, Martin. Šenovský, Pavel obranná politika * civilní ochrana * veřejná bezpečnost * městská infrastruktura * řízení rizik

Number of the records: 1