Number of the records: 1  

Přežijeme?

  1. Garrett, Laurie, 1951- Přežijeme? : morové rány dneška : o nemocech nově se objevujících ve světě vychýleném z rovnováhy / Laurie Garrettová ; z amerického originálu The coming plague přeložil Pavel Pokorný. -- Vydání 1. -- V Praze : Triton, 2008. -- Scope and content: Kniha pojednává o řadě nových či opětovně hrozících zhoubných nemocí, jako jsou machupo, ebola, lassa, marburg, AIDS, TBC, cholera, legionářská nemoc, syndrom toxického šoku a další, a zabývá se nejen hlubšími příčinami a souvislostmi jejich šíření, ale i problémy veřejného zdravotnictví, vznikem rezistentních mikroorganizmů, genetickým inženýrstvím, globálními ekologickými změnami a dalšími tendencemi. Cílem knihy je upozornit na nutnost vytvořit celosvětový funkční systém sledování a včasné ochrany lidstva proti zhoubným epidemiím - současným i dosud neznámým. -- ISBN : 978-80-7387-171-0 (vázáno). Pokorný, Pavel. [The coming plague. Česky] nemoc * infekční nemoc * epidemie * zdraví veřejnosti * genetické inženýrství

Number of the records: 1