Number of the records: 1  

Sucho 2014-2018

  1. Sucho 2014-2018 (seminář) (2019 : Praha, Česko) Sucho 2014-2018 : sborník abstraktů : červen 2019. -- Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2019. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-87577-91-2 (brožováno). sucho * změna klimatu * sucho * změna klimatu * voda * vodní zdroje * půdní analýza * Česká republika * Slovensko * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1