Number of the records: 1  

Zaměstnávání cizinců v České republice

  1. Tomšej, Jakub, 1988- Zaměstnávání cizinců v České republice / Jakub Tomšej a kolektiv. -- 2. vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právní monografie). -- "Právní stav publikace je k 1.1.2020"--Rub titulní stránky. -- Scope and content: Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ochrany osobních údajů a dalších oblastí. Publikace představuje příspěvek do diskuse o stavu a budoucnosti právní úpravy dané problematiky. -- ISBN : 978-80-7598-648-1 (brožováno). *2Právní monografie0 pracovní právo * politika zaměstnanosti * cizí státní občan * občan Společenství * ochrana komunikací * osobní údaje * sociální zabezpečení * Česká republika

Number of the records: 1