Number of the records: 1  

Rozdělený ostrov

  1. Koura, Jan, 1984- Rozdělený ostrov : studená válka a kyperská otázka v letech 1960-1974 / Jan Koura. -- První vydání. -- Praha : Epocha, 2019. -- (Studená válka - nové dějiny ; sv. 1). -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Obyvatelé středomořského ostrova Kypr, jenž byl od roku 1925 britskou kolonií, začali po druhé světové válce intenzivně usilovat o získání samostatnosti. O dekolonizačním procesu ale měli rozdílné představy nejen Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i jejich „mateřské státy“ a Velká Británie. Od poloviny padesátých let se konflikt mezi kyperskými Řeky a Turky začal vyhrocovat natolik, že měl negativní dopad nejen na řecko-turecké vztahy, ale i na situaci ve východním Středomoří, jež představovalo v kontextu studené války strategicky důležitou oblast. Po získání samostatnosti v roce 1960 se o situaci na ostrově začaly intenzivně zajímat také Spojené státy americké a Sovětský svaz, který společně s Československem dodával na ostrov zbraně, čímž přispíval k ještě větší politické nestabilitě, která nakonec vyústila v rozdělení ostrova na řeckou a tureckou část v roce 1974. Monografie si klade za cíl na základě nedávno odtajněných archivních materiálů nově zhodnotit mezinárodní dimenzi kyperského konfliktu, přičemž neopomíjí aktivity států východního bloku na ostrově, zejména Československa. -- ISBN : 978-80-7557-199-1 (vázáno). *2Studená válka - nové dějiny ; sv. 10 Kypr * Řecko * Turecko * studená válka * mezinárodní konflikt * mezinárodní politika * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století

Number of the records: 1