Number of the records: 1  

Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě

  1. Sbírka Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě / Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s.r.o. -- První vydání. -- Praha : VOX - kurzy, semináře, rekvalifikace, 2019. -- Scope and content: Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě představuje ucelený soubor legislativy tvořící základní rámec právní úpravy mezinárodní přepravy a je sestavena tak, aby čtenáři usnadnila práci při aplikaci mezinárodních předpisů v oblasti mezinárodní přepravy. Pro snadnější orientaci čtenáře kniha řadí jednotlivé právní předpisy do příslušných kapitol dle druhu přepravy. Tyto předpisy jsou pak uvedeny vždy v několika jazykových verzích, kdy po českém znění následují anglické a německé verze předpisů. Čtenář má tak možnost porovnat úpravu nejen napříč jednotlivými mezinárodními úmluvami přijatými pro daný druh přepravy, ale také porovnat jednotlivá jazyková znění konkrétního dokumentu. Vedle oficiálních překladů kniha také obsahuje i dosud v České republice nepublikované překlady, které shromáždili autoři publikace, jako jsou např. Standardní podmínky, jimiž se řídí FIATA konosament pro multimodální přepravu, COGSA – americký zákon o přepravě zboží po moři či Haagská námořní pravidla. -- ISBN : 978-80-87480-74-8 (vázáno). Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář mezinárodní doprava * mezinárodní silniční doprava * nákladní doprava * železniční doprava * námořní doprava * letecká doprava * námořní doprava * doprava po plavební cestě * mezinárodní právo * legislativa

Number of the records: 1