Number of the records: 1  

Encyklopedie českých právních dějin

  1. Encyklopedie Encyklopedie českých právních dějin. XVI. svazek, Správa veřejná - Suché / Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). -- Vydání první. -- Plzeň ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; Ostrava : KEY Publishing, 2019. -- Scope and content: Encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. -- ISBN : 978-80-7380-761-0 (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; vázáno). -- 978-80-7380-569-2 (soubor - Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; vázáno). -- 978-80-7418-310-2 (KEY Publishing ; vázáno). -- 978-80-7418-238-9 (soubor - KEY Publishing ; vázáno). -- 978-80-7418-238-9 (soubor - KEY Publishing ; vázáno). Schelle, Karel, 1952-. Tauchen, Jaromír, 1981- historie práva * Česká republika * Československo * stát

Number of the records: 1