Number of the records: 1  

Dějiny Švýcarska

  1. Meyer, Werner, 1937- Dějiny Švýcarska / Werner H. Meyer, Georg Kreis. -- Vydání první. -- Praha : NLN, s.r.o., 2019. -- (Dějiny států). -- Z němčiny? přeložili Jiří Ohlídal, Jiří Knap, Josef Kreuter. -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Švýcarsko je alpskou zemí, jejíž historický vývoj byl determinován hornatým rázem krajiny či přítomností průsmyků, spojnic Apeninského poloostrova se zaalpskou Evropou. Nynější finanční velmoc se sídlem řady mezinárodních institucí, jež svou společnou identitu vztahuje i ke smlouvě o věčném spolku z roku 1291, si již dvě staletí pečlivě střeží svou neutralitu. Autoři se však neomezují jen na „velké dějiny“ vládců a zlomových momentů, ale mapují rovněž místní zvyky, kulturu, sousedské vztahy či všudypřítomný vliv přírodních podmínek. Poslední kapitola je věnována česko-švýcarským vztahům ve 20. a 21. století. -- ISBN : 978-80-7422-304-4 (vázáno). Kreis, Georg, 1943-. Ohlídal, Jiří, 1969-. Knap, Jiří, 1980-. Kreuter, Josef. *2Dějiny států0 Švýcarsko * dějiny

Number of the records: 1