Number of the records: 1  

Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích

  1. Mičicová, Barbora Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích / Barbora Mičicová, Štěpán Pecháček, Jan Vlna. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2019. -- (Srovnávací studie ; č. 1.238). -- Název z obálky. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na obálce: leden 2017, říjen 2019 (Francie). -- Scope and content: Publikace přináší přehled právní úpravy lobbingu v zemích, které přijaly pro oblast lobbingu zvláštní právní úpravu. Srovnávány jsou zejména definice lobbingu, lobbovaného, lobbisty, existence registru lobbistů, existence etického kodexu lobbistů a povinnosti lobbistů a lobovaných. Pecháček, Štěpán, 1969-. Vlna, Jan. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 1.2380 zájmová skupina * Francie * Irsko * Litva * Polsko * Rakousko * Slovinsko * Spojené království

Number of the records: 1