Number of the records: 1  

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

  1. Pikna, Bohumil, 1947- Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie / Bohumil Milan Pikna. -- 2. přepracované a aktualizované vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Publikace se kromě základních otázek teorie evropského práva a procesních pravidel či výkladu problematiky orgánu a institucí Evropské unie zabývá hlavně problematikou vnitřní bezpečnosti Evropské unie v návaznosti na oblast prostor svobody, bezpečnosti a práva. Zohledněno je rovněž téma tzv. brexitu. Druhé vydání této publikace představuje širší a hlubší rozpracování textu prvního vydání v důsledku přijetí řady důležitých unijních právních předpisů a navazujících opatření z poslední doby. Hlavně se jedná o nové zpracování těch částí a kapitol, které se týkají výkladu nových nebo novelizovaných unijních institutů a právních předpisů, které vyšly po zpracování první verze učebnice, jako jsou zvláště Schengenský informační systém (SIS II), Vízový informační systém (VIS), Europol, Eurojust, CEPOL, FRONTEX, evropský vyšetřovací příkaz, Úřad evropského veřejného žalobce či úprava v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech. -- ISBN : 978-80-7380-783-2 (brožováno). veřejná bezpečnost * evropská bezpečnost * právo Evropské unie * evropská spolupráce * spolupráce v oblasti justice * spolupráce ve vnitrostátních záležitostech * Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Number of the records: 1