Number of the records: 1  

Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji

  1. Vyhlídal, Jiří, 1970- Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji : (dotazníkové šetření) / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2019. -- Nad názvem: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost. -- Scope and content: Rekvalifikace jako jeden z významných nástrojů APZ směřuje k prosazování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Analýza rekvalifikací metodami genderového mainstreamingu poskytuje informaci o tom, v jaké míře se daří implementovat tento nástroj s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Výsledky provedených analýz ukazují, že způsob implementace rekvalifikací reprodukuje nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce. Muži častěji absolvují kratší, ale nákladnější rekvalifikace, ženy naopak delší a levnější. Muži také do rekvalifikačních kurzů častěji nastupují již v prvních třech měsících evidence. -- ISBN : 978-80-7416-340-1 (brožováno). Plasová, Blanka, 1979-. Vondráková, Lucie, 1965- trh práce * politika zaměstnanosti * rekvalifikace * rovné zacházení * rovnost mezi muži a ženami * výzkumná metoda

Number of the records: 1